JETZT SPIELENDemnächst
Image

Beautiful Lure

AUSFÜHRENDER PRODUZENT & ORIGINALGESCHICHTE VON
Ryuho Okawa

DREHBUCH VON
Sayaka Okawa

REGIE VON
Hiroshi Akabane

MUSIK VON
Yuichi Mizusawa

HAUPTDARSTELLER
Nao Hasegawa, Ryoma Ichihara, Yoshimi Ashikawa, Moro Morooka, Miho Yabe, Ryota Nakanishi, David Ito, Yoshiko Sengen (special appearance), Aya Sugimoto, Toshiyuki Nagashima

LAUFZEIT
120 Minuten